Hygiëne

De algehele hygiëne bestaat uit 3 aspecten namelijk: persoonlijke hygiëne, bedrijfs hygiëne en hygiëne tijdens productie. Het personeel van Oromar dient gezond te zijn en vrij van besmettelijke ziektes. Verder is het dragen van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen van absoluut belang. En is het dragen van sieraden en horloges in productieruimtes niet toegestaan. Ook ziet Oromar er continu op toe dat de versheid van het product tijdens het productie proces gewaarborgd blijft.

Daarvoor dienen de grondstoffen gecontroleerd te worden, schoon en op de juiste temperatuur worden opgeslagen. Ook word de gebruikte fust na productie in een eigen volautomatische wasserij gereinigd en gedesinfecteerd. En wordt na productie direct schoongemaakt, zodat bacteriën geen kans krijgen. Hier heeft Oromar een doeltreffend reiniging en desinfectieplan binnen het HACCP-plan opgesteld..