Duurzaam

Duurzaam is een term die in deze tijd te pas, en te onpas, wordt aangewend. Duurzaam is om verantwoord met producten die de aarde en de zee ons biedt,om te gaan. Voor Oromar is dit dus een reden om zich hiervoor zoveel mogelijk in te zetten. Er gaat dan bij de productie van onze langoustines niets van het oorspronkelijke rauwe product verloren. Zo worden de koppen en scharen van de langoustine, die vrijkomen bij beschadigde langoustines, apart verwerkt. Dat worden hele mooie producten voor de industrie en restaurantkeukens als basis voor soepen en sauzen. Verder heeft Oromar namens de vishandel en -verwerking zitting in de ''Kenniskring Langoustines'' om hun kennis samen met die van aanvoerende partijen te delen. Om zo samen onderstaande zaken aftestemmen tussen overheid, visverwerkers en visaanvoerders.

''Kenniskring Langoustines'' bestaat uit:

 • Een groot deel van de langoustine aanvoerders
 • Een deel van de handel en verwerkers
 • Visafslagen Urk, Den Oever en Oostende (BE)
 • Visserij Coöperatie Urk
 • Imares (Kennisinstituut voor integrale duurzame bescherming, exploitatie en ruimtelijk gebruik van de zee en kustzones)
 • LEI te Wageningen
 • Raad & Daad subsidie en adviesbureau

Bezigheden kenniskring:

 • Het product langoustine (Nephrops norvegicus) verduurzamen
 • Bestandsopnamen in kaart brengen om evt. in de toekomst de langoustine met bijv. een MSC of FOS (Friends Of the Sea) keurmerk op de markt te kunnen brengen.
 • Onderzoek naar de leefomstandigheden en de leefwereld van de Langoustine.
 • Onderzoek naar betere en biologische conserveringsmiddelen
 • Marktonderzoek
 • Netinnovaties voor brandstofbesparing en vermindering van bijvangst.
 • Werkbezoeken
 • Onderzoek / experimenten om levende en dagverse langoustines aan te voeren.